Testy Základní mládeže SZB

20/10/2018
20/10/2018

Slovenský zväz biatlonu Vás pozýva na testy Základní mládeže SZB, ktoré sa uskutočnia

20. októbra 2018 (sobota) o 9:30 hod.

 

v priestoroch Národného biatlonového centra v Osrblí.

 
Pozvánka: Stiahnuť

 

Testová batéria:

Sobota 20. októbra 2018

09:30 - 09:45 Prezentácia

09:45 - 10:00 Rozdelenie do skupín

10:00 - 12:00 Testovanie

12:00 - 14:00 Porada trénerov (téma, zmena žiackych kategórii)

 

Testovacia batéria je v zmysle Smernice č.2/2018 SZB pre ÚTM.

Smernice č.2/2018 SZB pre ÚTM: Stiahnuť