Aktuality - Slovenský zväz biatlonu

Oznam k doplnkovým volbám

15. júna 2018 (SZB) - Prezídium SZB dňa 2.6.2018 schválilo termín doplnkových volieb Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov na 7.7.2018. Vzhľadom k skutočnosti, že Informačný systém v športe (ISŠ) nie je plne funkčný, nie je možné vykonať voľby elektronicky.

Kalokagatia 2018

4. júna 2018 (SZB) - Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,  Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.

Oznam

3. júna 2018 (SZB) - Prezídium SZB zo dňa 2.6.2018 schválilo termín 7.7.2018 ako termín doplnkových volieb Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu

I. kolo SLP v letnom biatlone 2018

17. apríla 2018 (SZB) - Slovenský zväz biatlonu pozýva všetkých priaznivcov na podujatie Viessmann pohára v letnom biatlone žiakov,

Volebné Valné zhromaždenie SZB

28. apríla 2018 (SZB) Dnes sa v Banskej Bystrici uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu, na ktorom delegáti zvolili Tomáša Fuska do funkcie prezidenta Slovenského zväzu biatlonu.

Valné zhromaždenie SZB - oznam

20. apríla 2018 (SZB) - Prezídium SZB dňa 19.4.2018 schválilo zmenu termínu na podávanie návrhov kandidátov na volené funkcie do orgánoch SZB na 21.4.2018.

Každý člen SZB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZB najneskôr do 21.4.2018.

Túto zmenu termínu na podávanie návrhov kandidátov na volenú funkciu v orgánoch SZB schválilo Prezídium SZB z dôvodu,

Súťaže v letnom biatlone 2018

12. apríla 2018 (SZB) - Slovenský zväz biatlonu pozýva všetkých priaznivcov tohto športu na podujatia Viessmann pohára v letnom biatlone,

Valné zhromaždenie SZB 2018

12. apríla 2018 (SZB) - V sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 sa v Banskej Bystrici uskutoční Valné zhromaždenie SZB na ktorom sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SZB v súlade so Stanovami SZB.