Darujte 2% biatlonu

BANSKÁ BYSTRICA 7. februára Slovenský zväz biatlonu

Vážení športoví priatelia a priaznivci biatlonu tak ako minulý rok, tak aj  tento rok máte možnosť poukázať 2% alebo 3% zo svojich daní.

Sme vďační za každé euro, ktoré  našim športovcom a budúcim biatlonovým nádejám rozhodnete poukázať. Získané finančné prostriedky budú použité pre športové potreby našich športovcov.

Ako darovať 2% alebo 3%?
ZAMESTNANEC
Najneskôr do 15. 2. 2020 musí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie “Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019”.
Najneskôr do 30. 4. 2020 musí zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “ Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej      2 % zaplatenej za rok 2019 “
FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC (ktorý nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a rozhodne sa podať DP), PODNIKATEĽ-ŽIVNOSTNÍK, PRÁVNICKÁ OSOBA
Musí do 31. 3. 2020 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% alebo 3% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,32 EUR a u právnických osôb 8,30 EUR).

                                                                                               © 2020, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.