OPATRENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU

Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v priestoroch SZB až do odvolania. Preto akékoľvek administratívne záležitosti voči SZB riešte prosím výlučne mailom alebo telefonicky s generálnou sekretárkou SZB alebo so športovým riaditeľom SZB. Uvedené rozhodnutie Ministerstva platí do odvolania.

Prosím všetkých o dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

KONTAKTY:

svk@biathlon.sk

sport@biathlon.sk

tel:      0902 902 970 Ing. Zuzana Donovalová - generálny sekretár SZB

            0910 858 857 Ing. Michal Baka - športový riaditeľ SZB