Stretnutie biatlonových zväzov

 Stretnutie Biatlonových zväzov                                                                                                                            

V stredu 26.5.2021 sa v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave uskutočnilo stretnutie troch biatlonových zväzov. Slovenská strana bola v zastúpení trojice Ing. Peter Vozár, Mgr. Peter Kazár a Mgr. Patrik Kristlík. Za Českú stranu prišli viceprezident pre biatlon Mgr. Vlastimil Jakeš a predseda kontrolnej a revíznej komisie Zbyšek Škrabal. Poľsko zastupovali prezident zväzu Prof. Zbigniew Waśkiewicz a technický riaditeľ Tomasz Bernat. Rokovania sa viedli v pokojnom a priateľskom duchu k spokojnosti všetkých zúčastnených. Predmetom stretnutia bolo predovšetkým znovuobnovenie stredoeurópskeho pohára, ale na stole bolo aj mnoho iných tém ako napríklad spoločný servis na IBU Cupoch, spoločné kempy či spoločné vzdelávanie trénerov. Za zväz môžeme konštatovať, že tieto rokovania boli úspešné a všetky zúčastnené strany vyjadrili súhlas s organizáciou stredoeurópskeho pohára, do ktorej budú prizvaní aj Ukrajinci, Maďari a Bielorusi. Z Českej a Poľskej strany padli už aj prvé návrhy na termín a tak sa môžeme tešiť na priame porovnanie síl s konkurenciou už v najbližšej zime. Spomínaný spoločný servis bude predmetom spoločných jednaní v lete v Novom Meste na Morave. Prvý spoločný kemp si možno naši mládežníci vyskúšajú s rovesníkmi na začiatku apríla  v Jakuszyciach, kde sa uskutočnia aj spoločné preteky. Tiež radi konštatujeme, že aj Poľská aj Česká strana prisľúbila, že prizvú našich trénerov na spoločné vzdelávanie, ak budú niečo také organizovať u seba v štruktúre. Pevne veríme, že toto stretnutie nebolo ani zďaleka posledné a postupne sa nám bude dariť prehlbovať spoločné vzťahy s našimi biatlonovými susedmi a posúvať sa tak spoločným úsilím bližšie k západnej a severskej konkurencii, ktorá disponuje oveľa lepšími podmienkami ako náš zväz.