Vedenie zväzu na návšteve v Revúcej

Jedným z pilierov nového prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Ing. Petra Vozára je aj budovanie drobnej infraštruktúry v strediskách biatlonu. Keďže Revúca patrí medzi kluby s dlhoročnou tradíciou a z jej radov vychádzajú perspektívni športovci, navštívili 20. augusta Klub biatlonu Magnezit Revúca prezident SZB Ing. Peter Vozár a viceprezidentka pre kluby Mgr. Jaroslava Lauková. Prezreli si podmienky, v akých revúcki biatlonisti trénujú a zúčastnili sa stretnutia s primátorom Revúcej Ing. Júliusom Buchtom a zástupcom BBSK, aby rokovali o možnostiach rozvoja tohto nielen pre Revúcu významného športu. Hlavným bodom rokovania bola príprava spoločného projektu, tak aby sa mesto Revúca  mohlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok z mimo štátných zdrojov určených na budovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry a rozvoj biatlonu v Revúcej.

Dlhodobým problémom KB Magnezit Revúca je zastaralá strelnica, ktorej chýba elektrifikácia, má nedostatočný počet palebných pozícií a nie je nijakým spôsobom chránená od zásahov náhodných návštevníkov. Napriek týmto nedostatkom sa revúcky klub každoročne podieľa na organizácii jedného kola Viessmann pohára v letnom biatlone, tohto roku (3.-4.10.2020) v Revúcej dokonca prebehnú Majstrovstvá SR v letnom biatlone.

Takéto stretnutia „priamo v teréne“ sú veľmi dôležitým krokom pre nastavenie systému zmien, ktoré majú naštartovať rozšírenie členskej základne a rozvoj biatlonu ako populárneho športu na Slovensku.