Dokumenty z Prezídia SZB

Dokumenty z P SZB

30.06.2020 Elektronické hlasovanie - plány ŠP
30.06.2020 Elektronické hlasovanie - zmena zaradenia do NŠC
15.06.2020 Zápis zo zasadnutia č.4/2020
15.06.2020 Príloha 1 k bodu 2
15.06.2020 Príloha 2 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 3 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 4 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 5 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 6 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 7 k bodu 3
15.06.2020 Príloha 8 k bodu 4
15.06.2020 Príloha 9 k bodu 5
15.06.2020 Príloha 10 k bodu 6
15.06.2020 Príloha 11 k bodu 7
15.06.2020 Príloha 12 k bodu 7
15.06.2020 Príloha 13 k bodu 8
26.05.2020 Elektronické hlasovanie Delegačný kľúč
14.05.2020 Zápis zo zasadnutia č.3/2020
14.05.2020 Prílohy k zápisu č.3/2020 I.
14.05.2020 Prílohy k zápisu č.3/2020 II.
21.04.2020 Zápis zo zasadnutia č.2/2020
21.04.2020 Prílohy k zápisu č.2/2020
13.03.2020 Elektronické hlasovanie
06.03.2020 Zoznam elektronických hlasovaní 1
06.03.2020 Zoznam elektronických hlasovaní 2
05.01.2020 Zápis zo zasadnutia č. 1/2020
05.01.2020 Príloha 1 k zápisu č. 1/2020
05.01.2020 Príloha 2 k zápisu č. 1/2020
05.01.2020 Príloha 3 k zápisu č. 1/2020
05.01.2020 Príloha k zápisu č.1/2020 k bodu 3
05.01.2020 Príloha k zápisu č.1/2020 k bodu 3
06.12.2019 Zápis zo zasadnutia č. 20/2019
06.12.2019 Príloha 1 k zápisu č.20/2019
06.12.2019 Príloha 2 k zápisu č.20/2019 
06.12.2019 Príloha 3 k zápisu č.20/2019
22.11.2019 Zápis zo zasadnutia č.19/2019
17.11.2019 Zápis zo zasadnutia č.18/2019
28.10.2019 Prílohy k Zápisu č. 17/2019
28.10.2019 Zápis zo zasadnutia č. 17/2019
07.10.2019 Prílohy k Zápisu č. 16/2019
07.10.2019 Zápis zo zasadnutia č. 16/2019
21.09.2019 Prílohy k Zápisu č. 15/2019
21.09.2019 Zápis zo zasadnutia č. 15/2019
19.07.2019 Prílohy k Zápisu č. 14/2019
19.07.2019 Zápis zo zasadnutia č. 14/2019
10.06.2019 Prílohy k Zápisu č. 13/2019
10.06.2019 Zápis zo zasadnutia č. 13/2019
17.05.2019 Prílohy k Zápisu č. 12/2019
17.05.2019 Zápis zo zasadnutia č. 12/2019, oprava 15.6.19
13.04.2019 Prílohy k Zápisu č. 11/2019
13.04.2019 Zápis zo zasadnutia č. 11/2019
31.03.2019 Prílohy k Zápisu č. 10/2019
31.03.2019 Zápis zo zasadnutia č. 10/2019
17.02.2019 Prílohy k Zápisu č. 9/2019
17.02.2019 Zápis zo zasadnutia č. 9/2019
21.11.2018 Prílohy k Zápisu č. 8/2018
21.11.2018 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018
09.11.2018 Prílohy k Zápisu č. 7/2018
09.11.2018 Zápis zo zasadnutia č. 7/2018
26.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 6/2018
26.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 6/2018
06.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 5/2018
06.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 5/2018
14.09.2018 Prílohy k Zápisu č. 4/2018
14.09.2018 Zápis zo zasadnutia č. 4/2018
02.07.2018 Prílohy k Zápisu č. 3/2018
02.07.2018 Zápis zo zasadnutia č. 3/2018
02.06.2018 Prílohy k Zápisu č. 2/2018
02.06.2018 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018
05.05.2018 Prílohy k Zápisu č. 1/2018
05.05.2018 Zápis zo zasadnutia č. 1/2018
19.04.2018 Prílohy k Zápisu č. 9/2018
19.04.2018 Zápis zo zasadnutia č. 9/2018
28.03.2018 Prílohy k Zápisu č. 8/2018
28.03.2018 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018
28.12.2017 Prílohy k Zápisu č. 7/2017
28.12.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017
16.10.2017 Prílohy k Zápisu č. 6/2017
16.10.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017
29.05.2017 Prílohy k Zápisu č. 5/2017
29.05.2017 Zápis zo zasadnutia č. 5/2017
22.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 4/2017
22.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 4/2017
08.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 3/2017
08.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 3/2017
21.12.2016 Prílohy k Zápisu č. 2/2016
21.12.2016 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016
23.10.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 1/2016
23.10.2016 Prílohy k Zápisu č. 1/2016
23.10.2016 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016
15.09.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 13
15.09.2016 Prílohy k Zápisu č. 13
15.09.2016 Zápis zo zasadnutia č. 13
19.07.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 12
19.07.2016 Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 12
13.05.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 11
13.05.2016 Zápis zo zasadnutia č. 11
13.05.2016 Prílohy k Zápisu č. 11
09.04.2016 Zápis zo zasadnutia č. 10
09.04.2016 Prílohy k Zápisu č. 10
09.01.2016 Zápis zo zasadnutia č. 9