Trénersko - metodická komisia

Nominačné kritériá mládežníckych RD na sezónu 2019/2020
Zápis zo zasadnutia č. 2 - 10.10.2019
Testy VPV ZM 12.10. 2019
Testy VPV CTM 26.10. 2019
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 26.09.2019
Nominačné Kritériá seniorských RD na sezónu 2019/2020
Pravidlá pre nasadzovanie do skupín 2019/2020
Nominačné kritériá - preteky olympijských nádejí v letnom biatlone 2019
Nominačné kritériá 2018/2019
Zápis zo zasadnutia č. 2 - 5.11_2018
Testy VPV ZM - 20.10.2018
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 21.06.2018
Nominačné kritériá 2017/2018
Testy VPV ZM - 8.10.2017
Testy VPV CTM 30.09.-01-10-2017
Zápis zo zasadnutia č. 2 - 21.04.2017
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 15.02.2017
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2016-2017
Testy VPV CTM - 9.10.2016, 5.11.2016
Testy VPV ZM - 1.10.2016
Aktualizované nominačné kritéria na MEJ 2016
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2015-2016
Testy VPV ZM - 31.10.2015
Testy VPV CTM - 31.10.2015
Nominačné kritéria 2014-2015 RD EYOF
Nominačné kritéria 2014-2015 RD muži
Nominačné kritéria 2014-2015 RD ženy
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2014
Diskusia k CTM - 29.07.2014
Kalendár RTC na sezónu 2014/15
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2013
Návrh nominačných kritérií na medzinárodné podujatia - 2012-2013
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2012
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2011
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - 2010/11
Špeciálne testy juniorov
Nominačné kritériá na MS v LB Duszniky 2010
Správa TMK na Valné zhromaždenie SZB - 2010
Nominačné kritériá letného biatlonu 2010
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - leto 2009