Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone 2019

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone & Olympijské nádeje v biatlone

Dátum konania: 14.-15.09.2019
Miesto konania: Vyhne
Nositeľ akcie: Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ: Klub biatlonu Vyhne 
PROPOZÍCIE

Dátum  Čas Disciplína  Kategória 
14.09.2019 11:10 Rýchlostné preteky  dorast, dospelí
14.09.2019 13:30 Rýchlostné preteky  žiaci 
15.09.2019 10:00 Vytrvalostné preteky  dorast, dospelí 
15.09.2019 12:30 Vytrvalostné preteky  žiaci 

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 09.09.2019.
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 13.09.2019 do 15:00
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Prosím poslať prihlášky aj cez https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 915 806 569.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného TD.

PREZENTÁCIA

V sobotu 14. 09. 2019 od 08:00 do 09:30 v kancelárií pretekov na strelnici.

DOKLADY

Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2019, bude od neho požadovaný členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.

ŽREBOVANIE

sa uskutoční v piatok 13. 09. 2019 o 17:00 v kancelárií pretekov, na základe potvrdených písomných prihlášok.

ŠTARTOVNÉ

V pretekoch Majstrovstvá Slovenska – Viessmann pohár v letnom biatlone 2019 zaplatia pretekári
štartovné za každé preteky v kategóriách žiaci 1,50 €, dorast a dospelí 3,- €.
V prípade zaslania prihlášky po 09. 09. 2019 zaplatí klub dvojnásobné štartovné. Za pretekárov
štartujúcich v pretekoch olympijských nádejí sa štartovné nevyberá.


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
09.09.2019 Písomná menovitá prihláška prihlasky@biathlon.sk https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2 
13.09.2019 Potvrdenie prihlášky prihlasky@biathlon.sk +421 915 806 569.
14.09.2019 Prezentácia 08:00 - 09:30 
Porada vedúcich výprav 09:40 


PROPOZÍCIE
14.-15.09.2019 Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone & Olympijské nádeje v biatlone