Mimoriadne Valné zhromaždenie 28.12.2019

Prezídium SZB schválilo na svojom zasadnutí dňa 17. 11. 2019 termín Mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 28. 12. 2019 v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. 
 
Hlavnými bodmi programu budú:
- voľba Prezidenta SZB,
- voľba Viceprezidenta pre technické záležitosti,
- voľba predsedu Disciplinárnej komisie.